KÜTÜPHANEPersonel

Ayşegül AKSAÇLIOĞLU: Hacettepe Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü'nden 2000 yılında birincilikle mezun oldum. 2003-2005 yılında Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü'nde yüksek lisans yaptım. "Öğrencilerin televizyon izlemelerinin ve bilgisayar kullanmalarının okuma alışkanlıkları üzerine etkisi" konusunda yüksek lisans tezi hazırladım. Orta Doğu Teknik Üniveristesi ve British Council Library'de staj yaptım. Bilkent Üniversitesi Merkez Kütüphane Otomasyon Birimi'nde, TED Ankara Koleji Kütüphanesi'nde ve British Council Library'de part time olarak çalıştım. 2000 yılının Mart ayından itibaren Özel Bilkent Lisesi'nde kütüphaneci olarak çalışmaktayım.

KÜTÜPHANEPersonel

Ayşegül AKSAÇLIOĞLU: Hacettepe Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü'nden 2000 yılında birincilikle mezun oldum. 2003-2005 yılında Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü'nde yüksek lisans yaptım. "Öğrencilerin televizyon izlemelerinin ve bilgisayar kullanmalarının okuma alışkanlıkları üzerine etkisi" konusunda yüksek lisans tezi hazırladım. Orta Doğu Teknik Üniveristesi ve British Council Library'de staj yaptım. Bilkent Üniversitesi Merkez Kütüphane Otomasyon Birimi'nde, TED Ankara Koleji Kütüphanesi'nde ve British Council Library'de part time olarak çalıştım. 2000 yılının Mart ayından itibaren Özel Bilkent Lisesi'nde kütüphaneci olarak çalışmaktayım.

Özel Bilkent Lisesi
Bilkent Üniversitesi, Doğu Kampusu
06800 Ankara, TURKİYE
Tel: +90 312 290 52 00
Faks: +90 312 266 50 00
e-Posta: obl@bilkent.edu.tr
Bilkent High School
Bilkent University, East Campus
06800 Ankara, TURKEY
Phone: +90 312 290 52 00
Fax: +90 312 266 50 00
e-mail: obl@bilkent.edu.tr