Eğitim-Öğretim sürecinin en önemli hususlarından biri yönetmeliklerdir. Yönetmelikler bir öğrencinin eğitim kurumuna girdiği andan itibaren muhatap olduğu yasal düzenlemeleri ve kendisine yönelik işletilecek uygulamaları kapsamaktadır. Doğrudan Milli Eğitim Bakanlığı ve bakanlığın ilgili birimlerinin denetim ve kararına bağlı olan yönetmelikler zaman zaman ihtiyaca göre revize edilmekte ve sıklıkla doğrudan ilgili eğitim-öğretim döneminde uygulanmak üzere devreye girmektedir.

Nadiren de olsa yönetmeliklerin kademeli olarak başlatılması ve uygulanmaya konulması durumu da sözkonusu olabilmektedir. Bu nedenle dönem dönem yönetmeliklerin revize edilip edilmediği, uygulamalarda farklılıkların meydana gelip gelmediğinin kontrol edilmesi ve bu durumun öğrencinin eğitim-öğretimini nasıl etkileyeceğinin anlaşılması önemlidir.

“Bazı Derslerin Öğretimini Yabancı Dille Yaban Özel Anadolu Lisesi”leri statüsündeki okulumuzda “Resmi Anadolu Lisele”rinin dahil olduğu tüm yönetmelikler geçerlidir ve doğrudan uygulanmaktadır.