john1
Dr. John O’DWYER
İDV Özel Bilkent Okulları Genel Koordinatörü
telefon+90 312 290 50 76
 aykutiseri
Dr. Aykut İnan İŞERİ
Okul müdürü
telefon +90 312 290 52 00
Rabia
Rabia YILDIZ
Müdür Yardımcısı
Sosyal Bilimler Birim Koordinatörü
telefon +90 312 290 52 00
 değirmenci
Andrew MILLER
Uluslararası Bakalorya Programı (IBDP) Koordinatörü
ITGS Öğretmeni
telefon +90 312 290 52 00/8958
 cas koordinatör
Fatma KAYA
Creativity Activity Servive (CAS) Koordinatörü
CAS Koodinatörü
telefon +90 312 290 52 00/8937