Vizyonumuz,

  • Ahlaki ve kültürel değerlerine bağlı,
  • Mevcut koşullarını tümüyle, öğrencinin değişen dünyaya entregre olması yönünde kullanan,
  • Kültürlerarası farklılıkları önemseyen,
  • Akademik başarıyı temel alan,
  • Yaşam boyu öğrenmeyi gerçekleştiren,
  • Geleceğe pozitif bakış açısıyla yön / şekil veren bireyler yetiştirmektir.