Okul-Aile Birliği

İhsan Doğramacı Vakfı Özel Bilkent Lisesi Okul Aile Birliği, veli ve okul arasında iletişimi ve iş birliğini sağlamayı, eğitim-öğretimi geliştirici faaliyetleri desteklemeyi; kurum kültürünün ve öğrencilerin aidiyet duygusunun güçlendirilmesini, yaşadıkları çevreyle ilgili farkındalıklarının ve duyarlılıklarının artırılmasını, yardımlaşma ve dayanışma ruhunun geliştirilmesini amaçlar.

Okul Aile Birliği; genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulundan oluşur. Genel Kurul her yıl Ekim ayında toplanarak, yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerini seçer. Yönetim kurulu, okul müdürü, müdür yardımcısı ve veliler arasından seçilen dört üyeden oluşur. Denetim kurulu, ikisi veli olmak üzere üç üyeden oluşur.

okulaile