Öğretim Programları

Özel Bilkent Lisesi’nde eğitim-öğretim uygulamaları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen amaçlar doğrultusunda yapılandırılır ve yürütülür. Öğretim programlarının yapılandırılmasında, planlanmasında ve uygulanmasında aşağıda yer alan hususlar dikkate alınır ve hassasiyetle yürütülür.

  • Atatürk İnkılâp ve İlkelerine bağlı, Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar yetiştirmek
  • Beden, zihin ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler yetiştirmek;
  • İlgi ve yeteneklerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak

Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu’nca yayımlanan Ortaöğretim Kurumları Özel Anadolu Liseleri Haftalık Ders Çizelgeleri dahilinde öğretim planlamaları gerçekleştiren okulumuz, ayrıca Uluslararası Bakalorya Organizasyonunun (IBO) denetiminde olan IB programının genel amaçları ve özel amaçlarıyla da öğrencilerin gelecekleriyle ilgili beklenti ve ihtiyaçlarını karşılama yönünde çalışmalarını sürdürmektedir.

Okulumuzda uygulanmakta olan 9-12.sınıf öğretim programlarını incelemek için lütfen ilgili linke tıklayınız.