OAB GÖREV, SORUMLULUK VE HEDEFLER

Okulun genel ve özel hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla, aile, veli ve öğretmenler arasında işbirliğini sağlamak en önemli hedeftir.

  • Okul Aile Birliği öncelikli olarak Özel Bilkent Lisesi’nin iç ve dış tanıtımını yapmak ve birlik beraberlik içinde kurum kültürünü sürdürmektir.
  • Okul içinde ve dışında veliye yönelik yapılan her türlü organizasyonda okul aile birliği; organizasyon, planlama, katılım gibiı gibi konularda destek olur. Tüm bu organizasyonları okul müdürü, sosyal etkinlik koordinatörü okul aile birliği birlikte organize eder.
  • Okul Aile Birliği veli-okul iletişimini desteklemek için anketler, e-platform iletişimi, basılı malzeme dağıtımı, duyuru ulaştırma gibi konularda gerekli olduğu zaman okul yönetimine destekte bulunur.
  • Okul yönetimi ile birlikte velilere yönelik seminer, hobi aktiviteleri, veli katılımlı yarışmalar, kaynaşma toplantıları, veli-okul toplantıları ve söyleşi gibi konularda organizasyon aşamasından geri dönüşlerin alınması aşamasına kadar kurumsal iletişimin veya okul yönetiminin belirlediği çerçevede görev alırlar.
  • Her öğretim yılı sonunda 12. Sınıf öğrencileri için düzenlenecek “Mezuniyet Balosu” etkinliğinde, okul ve mezunlar derneği işbirliğinde, lise okul aile birlikleri görev alırlar.
  • Geleneksel mezunlar günü ve diğer önemli günlerin organize edilmesi konusunda taraflarla iletişime geçerek organizasyonun altyapı çalışmalarını hazırlar,en kaliteli ve amacına uygun bir şekilde tamamlanmasına katkıda bulunur.
  • ÖBL mezunları ile okulların ilişkilerini arttırmak için ÖBL Mezunlar Derneği ile birlikte gerekli çalışmaları yapmak okul aile birliğinin görevleri içindedir.
  • Okullarda yapılan mesleki tanıtım ve kariyer günleri gibi etkinliklerde veli portföyündeki başarılı mezunlarımızın potansiyel konuşmacılar olarak belirlenmesi ve iletişim kurulması konusunda okul yönetimine destek verirler.
  • Okulumuzun eğitim politikasının oluşmasına ve kurumsallaşmasına katkı sağlamak amacıyla akademik konularda okul idaresine eleştiri, öneri ve görüş bildirip,okulumuz eğitiminin üstün ve örnek bir düzeye getirilmesi konusunda okul idaresine yardımlarda bulunur.