Misyon / Vizyon

Bilkent Okulları olarak misyonumuz Atatürk’ün ilke ve İnkılapları doğrultusunda;

B ireysel kimliği ile sahip olduğu kültürel mirası birleştiren
İ lkelerine bağlı, kendine güvenen, başaran
L isan öğrenimine önem veren
K ültürel ve ahlaki değerlerine önem veren
E vrensel görüşe sahip olan
N asıl öğreneceğini bilen, yaşayarak, yaşadıkça öğrenen
T oplumun gelişimine katkıda bulunan

Yenilikçi ve toplumun gelişimine katkıda bulunan bireyleri, küreselleşen dünyamızın yarınlarına hazırlamaktır.

Bu misyondan hareketle vizyonumuz,

  • Ahlaki ve kültürel değerlerine bağlı,
  • Mevcut koşullarını tümüyle, öğrencinin değişen dünyaya entregre olması yönünde kullanan,
  • Kültürlerarası farklılıkları önemseyen,
  • Akademik başarıyı temel alan,
  • Yaşam boyu öğrenmeyi gerçekleştiren,
  • Geleceğe pozitif bakış açısıyla yön/şekil veren bireyler yetiştirmektir.