İnsan Kaynakları

İNSAN KAYNAKLARI ÇALIŞMA ESASLARIMIZ

Özel Bİlkent Lisesi insan kaynakları birimi her türlü iş ve işlemlerde bireyin özel olma durumunu dikkate almaktadır. Kurumumuz iş başvurusunda   bulunan adayların kişiliği, kimlik bilgileri ve çalışma anlayışlarına dair daha önceki kurumdan şahsın izni olmadan asla referans alma ve bilgi toplama girişiminde bulunmaz. Tüm başvurular gizlilik esasına göre işlem görür ve tamamlanır.

Lütfen aşağıda yer alan açıklamaları okuduktan sonra başvurunuzla ilgili işlemleri yerine getiriniz.

İşbaşvurusunda bulunan adayla ilgili olarak

Her türlü cinsiyet, yaş, ırk, dil, din, renk, milliyet, etnik köken ayrımcılığı yapılmaz.

Değerlendirmelerde adayın hangi okulları bitirdiği, öğrencilik geçmişi, (varsa) mesleki deneyimi, insan ilişkilerinde sergilediği duruş, ekip çalışmasına olan yatkınlığı, iletişim donanımı, Türkçe’yi veya yayancı dili kullanma kalitesi, sözlü ve yazılı iletişim becerileri ve teknoloji okuryazarlığı bir bütün olarak ele alınır.

Mesleki deneyimi olmayan genç insanların istihdam edilmesi konusunda kurumun bir önyargısı bulunmamaktadır.

Başvuru formunun tüm sorularının eksiksiz yanıtlanması ve bir adet fotoğrafın forma iliştirilmesine gerekmektedir.

Arzu eden adaylar, şahsi özgeçmişini formla birlikte iletebilirler.

Başvuru formunda sorulan soruların karşısında vereceğiniz cevaba ayrılan kısmın yeterli olmaması durumunda ek kağıt kullanılmasında herhangi bir mahsur yoktur.

Başvuru esnasında en az iki referansın bildirilmesi zorunludur.

Varsa tavsiye mektupları başvuru formu ile birlikte kuruma teslim edilmelidir.

Referans veya tavsiye mektuplarının başvuru sahibiyle akrabalık derecesinin olmaması önem arz eder.

Özel Bilkent Lİsesi’ne yılın her döneminde başvuru yapılabilmekte ve başvurular iki yıl süreyle muhafaza edilmektedir.

Kurumun uzun dönemli istihdam politikasından dolayı son derece kısıtlı sayıda kişiye ihtiyaç duyulmakta, bazı görevler için uzun dönem bir ihtiyaç oluşmayabilmektedir.

Pek çok durumda karşılaştığımız üzere, bir görev için kurumun ihtiyaç duyduğundan fazla sayıda nitelikli başvuru gelebilmektedir. Bu durumda, başvurusu beğenildiği halde olumlu sonuçlanmayan adaylara, takip eden iki yıl içinde ihtiyaç ortaya çıkması durumunda, kuruma olan ilgilerinin devam edip etmediği sorulmaktadır.

İlk başvurusu kabul edilmediği halde sonradan göreve başlayan kişiler olabilmektedir.

Tüm başvuru sahiplerine, okulun olumlu veya olumsuz kararı resmi olarak iletilmektedir.

Başvurularınız ve personel  birimi ile ilgili  sorularınız için ;

Özel Bilkent Okulları Personel Müdür Yardımcısı Didem Koçak’a  didemk@bilkent.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.