İhsan Doğramacı Vakfı’na bağlı olarak 1993 yılında eğitim-öğretim çalışmalarına Özel Bilkent Ortaokulu olarak başlayan okulumuz, Bilkent Üniversitesi Doğu Kampus’te yer almaktadır.

1993 yılında “Bazı Derslerin Öğretimini Yabancı Dille Yapan Özel Okul” statüsünde açılan Özel Bilkent Lisesi, 2011 yılında Milli Eğitim Bakanlığının almış olduğu karar gereğince “Özel Anadolu Lisesi” statüsüne kavuşturulmuştur. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Anadolu Liseleri müfredat programlarını uygulayan Özel Bilkent Lisesi’nde haftalık 42 ders saati uygulanmaktadır. Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre yapılandırılan eğitim-öğretim çalışmalarının yanı sıra ders dışı eğitim faaliyetleri yönetmeliği hükümleri gereğince de haftada bir saat sosyal etkinlik saati sözkonusudur.

Kurucumuz Prof.Dr. İhsan Doğramacı’nın , Emerson’ un “Her eylemin atası düşüncedir.” savından hareketle eğitime farklı bir bakış açısı ile yaklaşması sonucu 2008 yılında “Uluslararası Bakalorya Programı” nı da bünyesine dahil eden Özel Bilkent Lisesi, Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda sağlam karakterli, uluslararası platformda söz sahibi olan ve fikir üreten, bilinçli gençler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Bu kapsamda Türkiye genelinde eğitim kurumlarını yapılandıran İhsan Doğramacı Vakfı’nın Bilkent Üniversitesi kampuslerinde kurduğu Özel Bilkent İlköğretim Okulu ve Ortaokulu, Özel Bİlkent Ankara Laboratuar İlköğretim Okulu ve Lisesi, Müzik Sahne Sanatları İlköğretim Okulu ve Lisesi ile Erzurum’da kurduğu Özel Bilkent Erzurum Laboratuar Lisesi ve Erbil’de kurduğu Özel Bilkent Erbil İlk Okulu bulunmaktadır.