Proje Ödevleri, bir öğrencinin yılda en az 1 dersten almakla yükümlü olduğu ve sonucu bağımsız bir değerlendirme puanı/notu olarak ele alınan yıllık çalışmalardır. Okulumuzda, her yıl kasım ayının ilk haftasında konu dağıtımı yapılan projeler öğretmen ve veli tarafından imza altına alınır. Teslim ve sunumu da mayıs ayında yapılır. Proje notları ikinci dönem notlarına ek etki ettirilir.

Okulumuzda proje çalışmalarının süreç ve sonuç aşamaları tüm branşlarda ortak tarihlerde değerlendirmeye alınacak biçimde hazırlanmıştır. Bir form halinde, öğrenci ve veli paylaşımına açılmış olan “Proje çalışmaları izleme formu”nu (takvimini) öğrenci, proje konusuyla birlikte teslim alır.

  • Her öğrenci, proje çalışmasını ( izleme günü ortak olduğundan) belirtilen tarihlerde kontrol edilmek üzere imza karşılığı müdür yardımcısına teslim etmekle yükümlüdür.
  • Öğrencinin proje hazırlığını ders öğretmenine sunulmak üzere teslim etmediği takdirde ilgili aya ait değerlendirme puanı “0” olarak kayda geçilir.
  • Proje izleme puanı 100 puanlık değerlendirme içinde yer alacak biçimde düzenlenmiştir.
  • Proje çalışmaları yıllık hazırlığı öngördüğünden, öğrencinin belirtilen tarihlerde proje içeriğini ders öğretmenine sunması gerekir. Bu konuya ilişkin olarak herhangi bir biçimde öğrenci ve velilerimize hatırlatma mesajı iletilemeyecektir.
  • Sürece dair alınan puanlarla ilgili bilgilendirme veliye, ara karne ve dönem sonu karnesinde yazılı olarak iletilir.
  • Okul tarafından telefonla öğrencinin proje sürecine ilişkin hatırlatma veya bilgilendirme mesajı iletilmeyeceğinin bilinmesi önemlidir.