Yeni yayınlanan Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 50.maddesi gereğince öğrencilerin her bir dersten, dönemde bir tane performans çalışması/ödevi yapması zorunluluğu getirilmiştir. Performans çalışmaları/ödevleri e-okul sistemi üzerinde yer alan “Performans Not” u adı altında kayıt edilecektir. Toplamda 3 performans notu alacak olan öğrencinin diğer 2 perfomans notu ise, sınıf içi çalışmalarından, ödev takibinden, derse ilgisinden, araç-gereç getirmesinden vb değerlendirilecektir.

Performans çalışmaları/ödevleriyle ilgili olarak;

  • Her dersin seviyesine ( Örn. Tüm 9.sınıflar ilgili branştan aynı performans çalışmasını/ödevini yapmakla yükümlüdür ) uygun performans ödevleri belirlenmiştir.
  • Perfomans ödevleri belirlenirken öğrencilerin akademik düzeyleri, zamansal süreç, derslerin yoğunluğu, çalışmanın içeriği ve değerlendirme esasları dikkate alınmıştır.
  • Performans ödevlerinin yapısı, içeriği ve değerlendirme esas ve rubrikleri ile ilgili bilgiler performans ödevinin verildiği tarihte öğrenciye tebliğ edilmektedir.
  • Performans ödevini zamanında getirmeyen öğrenciyle ilgili yürütülecek işlem basamakları ve değerlendirme esasları zümre kararına dayalıdır ve öğrencinin bu konuda bilgi sahibi olması sağlanacaktır.
  • Performans ödevi konuları, tebliğ tarihi ve toplama tarihleri web sayfası üzerinden ve mail sistemi üzerinden velilerin de bilgisine sunulacaktır.
  • Perfomans ödevlerinin değerlendirme sonuçlarının geri bildirim içermesine ve öğrencilerin bu konuda farkındalıklarının olmasına özen gösterilecek ve bu bilgiler öğrenci ve arzu eden velilerle paylaşılabilecektir.
  • Performans ödevleri sunumlu da olabilecektir.