Ölçme ve değerlendirme, öğrencinin edindiği bilgi ve beceri düzeyini değerlendirme, öğrenme kalitesini tespit etme, diğer öğrencilerle kıyaslandırılabilme amacıyla yapılan ve öğrencinin öğrenme sürecini ve bir sonraki öğrenme aşaması için verilerin toplanmasını ve önlemlerin alınmasını sağlayan sistematik çalışmalar bütünüdür.

Okulumuzda uygulanan ölçme ve değerlendirme çalışmalarının amacı;

 • Müfredatın kalitesini yükseltmek
 • Öğretme becerisini değerlendirmek
 • Öğrenmeyi sürekli kılmak ve özendirmek
 • Zamanında ve gereği gibi öğrenmenin gerçekleştiğinden emin olmak
 • Dış kökenli sınavlarda okul başarısını artırmak
 • Okul içerisinde genel başarı düzeyini kontrol edebilmek
 • Öğrenciler arasında farklılıkları tespit etmek ve önlemler almak
 • Öğrenmeyi olumsuz etkileyen sorunları tespit edebilmek ve önlemler almak
 • Branşlar arasında ortak tutum ve anlayış geliştirmek
 • Öğrenmeyi üst hedeflere ulaştıracak yöntem ve teknikleri tespit ederek uygulamaları yapılandırmak
 • Bir yıl içerisinde öğrencinin birey olarak ulaştığı noktayı tespit etmek ve hedefler koyabilmektir.

Bu amaçlara ulaşmak için “Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği” nin sözlü ve yazılı değerlendirme maddelerinin öngördüğü esaslar dikkate alınmaktadır.