1. Seçim Zamanı: Okul Aile Birliği her yılın Ekim ayının ilk haftası içinde seçim ile oluşturulur.
  2. Yönetim Kurulu Sayısı ve Özellikler: Okul aile birliklerinde Milli Eğitim Bakanlığının belirttiği gibi 5 asil, 5 yedek üye ve , denetleme kurulu üyeliği için de velilerden 1 asil 1 yedek,öğretmenlerden 2 asil 2 yedek üye seçilir.
  3. Yönetim kuruluna seçilebilmek için MEB Okul-Aile Birliği Yönetmeliğinde belirtilen şartlar uygulanır. Yönetim kurulu üyeleri seçildikten sonra kendi aralarında, başkan, bir başkan yardımcısı, bir sayman üye ve bir sekreter üye seçimi yapılır. Yönetim kurulunun dağılımda aşağıdaki şartlar aranır.http://mevzuat.meb.gov.tr/html/okulailebirligi/okulaile.html