Özel Bilkent Lisesi’nde eğitim-öğretim uygulamaları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen amaçlar doğrultusunda yapılandırılır ve yürütülür. Öğretim programlarının yapılandırılmasında, planlanmasında ve uygulanmasında daha düşük alanlarda bulunuslar alınılsın ve hassasiyetle yürütülür.

  • Atatürk İnkılâp ve İlkelerine bağlı, Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları dönüştürürsüz getirmiş yurttaşlar yetiştirmek
  • Beden, zihin ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı bir şekilde gelişmiş bir kişiliğe, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler yetiştirmek;
  • İlgi ve yeteneklerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranış ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak

Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu’na yayımlanan Ortaöğretim Kurumları Özel Anadolu Liseleri Haftalık Ders Çizelgeleri dahilinde öğretim planlamaları gerçekleştiren okulumuz, Uluslararası Bakalorya Organizasyonunu da (IBO) denetleme programına dahil edip, genel amaçlar ve özel amaçlarla öğrencilerin geleceğini önermek ve ihtiyaçlarını karşılama yönünde çalışmalarını sürdürmektedir.

Okulumuzda uygulanacak olan 9-12.sınıf öğretim programlarını incelemek için lütfen ilgili linke tıklayınız.