Özel Bilkent Lisesi olarak amacımız, öğrencilerimizin sorumluluk bilincinin yüksek olması ve kendi akademik ve sosyal gelişimleri açısından üzerlerine aldıkları görev ve sorumlulukları en iyi biçimde yerine getirmeye çalışmalarının sağlanmasıdır. Okul olarak, günlük, haftalık veya dönemlik olmak üzere her dersin kendi bünyesinde belirlediği ödevler sıkı bir biçimde takip edilerek aşağıda belirlenmiş olan sıralamaya göre değerlendirilir. Bu konuda amacımız, öğrencilerimizin günü gününe ödevlerini yapmayı tercih etmeleri ve yaptırıma maruz kalmamalarıdır.

Okul disiplin prosedürü gereği, öğrencinin 2 taahhütname alması, bir sonraki aşamada 3. Taahhütnamenin her hangi bir nedenle alınması halinde “okul disiplin kurulu”na sevkini öngörmektedir.

İlk Aşama: Öğrenci, bir derste bir kez ödevini yapmadığı durumda ödev puanından ilgili zümrenin belirlediği oranda puanı düşürme yoluna gidilir.

İkinci Aşama: Öğrencinin iki kez üst üste aynı dersten ödevsiz olduğu görüldüğünde, okulca belirlenen günde akşam ders çıkışında 17.30’ a kadar kalarak eksiklerini tamamlaması beklenir. Bu konuda ders öğretmeni okul yönetimine, akşam kalacak öğrencinin adını iletir ve öğrenci takip edilir. Okul , öğrenci velisini haberdar eder. Öğrenci, bu çalışmanın sonrasında evine kendi olanaklarıyla döner. Çünkü ilgili saatte öğrenci servisimiz mevcut değildir.

Üçüncü  Aşama: Öğrencinin, akşama ödev tamamlama saatinde okulda kalmadığı görüldüğünde veya kalmışsa bile gereği gibi tamamlamadığı görüldüğünde “taahhütname” verilir. İlgili ders öğretmeni tarafından veli aranarak bilgilendirilir.