Bilkent Okulları olarak misyonumuz Atatürk’ün ilke ve İnkılapları doğrultusunda;

B  ireysel Kimliği ile Sahip Olduğu Kültürel Mirası birleştiren
İ  lkelerine bağlı, kendine güvenen, başaran
L  Isan öğrenimine önem veren
K  ziyaretinde ahlaki değerlerine önem veren ültürel
E  vrensel görüşe Sahip Olan
N  asıl öğreneceğini bilen, yaşayarak, Yaşadıkça öğrenen
T  oplumun gelişimine katkıda Bulunan

Yenilikçi ve toplumun gelişimine katkıda bulunan eşyalar, küreselleşen dünyamızın yarınlarına hazırlamaktır.