Bilkent Okulları olarak misyonumuz Atatürk’ün ilke ve İnkılapları doğrultusunda;

B ireysel kimliği ile sahip olduğu kültürel mirası birleştiren
İ  lkelerine bağlı, kendine güvenen, başaran
L isan öğrenimine önem veren
K ültürel ziyaretinde ahlaki değerlerine önem veren
E  vrensel görüşe sahip olan
N asıl öğreneceğini bilen, yaşayarak, yaşadıkça öğrenen
T  oplumun gelişimine katkıda bulunan

Yenilikçi ve toplumun gelişimine katkıda bulunan eşyalar, küreselleşen dünyamızın yarınlarına hazırlamaktır.