Ayşegül AKSAÇLIOĞLU: Hacettepe Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü’nden 2000 yılında birincilikle mezun oldum. 2003-2005 yılında Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nde yüksek lisans yaptım. “Öğrencilerin televizyon izlemelerinin ve bilgisayar kullanmalarının okuma alışkanlıkları üzerine etkisi” konusunda yüksek lisans tezi hazırladım. Orta Doğu Teknik Üniveristesi ve British Council Library’de staj yaptım. Bilkent Üniversitesi Merkez Kütüphane Otomasyon Birimi’nde, TED Ankara Koleji Kütüphanesi’nde ve British Council Library’de part time olarak çalıştım. 2000 yılının Mart ayından itibaren Özel Bilkent Lisesi’nde kütüphaneci olarak çalışmaktayım.