Kütüphanemizin amaçları;

  • Eğitim ve öğretimi destekleyici her türlü bilgi kaynağını toplamak, düzenlemek ve kullanıma sunmak,
  • Bağlı bulunduğu öğretim kademesinin amaçlarını gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak,
  • Çağın gelişmelerine uygun olarak öğrencilerin ve öğretmenlerin teknolojik gelişmelerden yararlanmasını sağlamak,
  • Öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmak,
  • Üniversite yaşamlarında gerekli olacak araştırma yöntemlerini öğretmektir.