Öğrencilerin, 11. sınıfta IB Diploma Programını almaları için, öncelikle 9. ve 10. sınıflarda çalışmalarına ve kişisel gelişimlerine gereken önemi vermeleri gerekir.

 1. sınıftan hazırlık yılı olan 10. sınıfa devam edecek öğrencilerde aranan koşullar şunlardır:
 • Hiçbir kalma notu almamış olmak (her dönemin sonunda yapılan “not yükseltme sınavları”ndan hiçbirine girmeden)
 • İkinci dönemde okulların Yabancı Diller Zümresi tarafından yapılan İngilizce sınavını geçmek
 • Doğru malzemelerle hazırlanma, sınıf içi katılım ve katkı, ödevleri zamanında tamamlama ölçütlerine göre öğretmenlerin çoğunluğu tarafından önerilmek
 • (Ciddi sağlık sorunları olmadığı sürece) bir eğitim öğretim yılı içinde 10 günden fazla devamsızlık yapmamış olmak
 • Herhangi bir nedenle disiplin komitesine sevk edilmemiş olmak
 • Zorunlu IB konuları olan Türkçe, İngilizce ve matematik derslerinde verilen bütün yaz ödevlerini tamamlamış olmak.

Hazırlık yılı olan 10. sınıftan 11. sınıf IB Diploma Programına devam edecek öğrencilerde aranan koşullar şunlardır:

 • Hiçbir kalma notu almamış olmak (her dönemin sonunda yapılan “not yükseltme sınavları”ndan hiçbirine girmeden)
 • sınıfta Haziran ayında ETS Türkiye tarafından dışarıdan verilen ve yönetilen TOEFL ITP İngilizce sınavını en az 500 puanla geçmek (A2-B2 yeterlilik aralığındaki sınavda alınabilecek en yüksek not 680’dir)
 • Doğru malzemelerle hazırlanma, sınıf içi katılım ve katkı, ödevleri zamanında ve iyi bir standartta tamamlama ölçütlerine göre öğretmenlerin çoğunluğu tarafından önerilmek
 • Bir eğitim öğretim yılı içinde 10 günden fazla devamsızlık yapmamış olmak
 • Herhangi bir nedenle disiplin komitesine sevk edilmemiş olmak
 • Okulun danışmanlarıyla sık sık bir araya gelerek akademik başarılar ve zorluklar hakkında konuşmuş olmak
 • IB DP Koordinatörü ile bir araya gelip konu seçimlerini konuşmuş olmak
 • Öğrenci Diploma Programına kabul edildikten sonra, hem öğrencinin hem de velinin sözleşmeyi okuyup imzalaması.

* Yukarıda Uluslararası Bakalorya konusunda verilen bilgilerin büyük bölümü, www.ibo.org adresinden alınmıştır.