IB DİPLOMA PROGRAMINA GİRİŞ KOŞULLARI

 

 1. Sınıf IB Diploma Programına Giriş Koşulları(2020 – 22):
 • 10. sınıfta başarısız olmamak
 • Okul Yönetim Kurulu tarafından uluslararası kabul görmüş bir İngilizce sınavından aşağıdaki puanları almış olmak:
  • 550 puan: TOEFL ITP İngilizce Sınavı 10. sınıfın sonunda   (11 Ocak);
  • ITP sınavında gerekli puanları elde edememiş öğrenciler, 11. sınıf girişinden önce 16 Haziran’a kadar, aşağıdaki belirtilen bir dış sınavın sonucunu gönderebilirler.
   • 75 TOEFL IBT sınavı, her bölümden en az 17 almak
   • IELTS sınavından ortalama 6,5 almak; her bölümden en az 6.0 puan almak
   • “The Cambridge English First Certificate Examination” (FCE) sınavından A üzerinden en az “B” almak;
   • “The Cambridge İngilizce Yeterlilik”i (CPE) geçmek
  • Kabul edilen dış sınavlardan birinde yukarıda belirtilen standartlara uygun bir puan almış öğrencilerin ITP sınavına girmeleri zorunlu değildir. Dış sınav, ITP yerine geçerli sayılacaktır.
 • Önceden belirlenmiş kriterlere dayanarak öğrencinin Uluslararası Diploma Programı’nın şartlarını yerine getirmeye hazır olduğuna dair öğretmen görüşünün olması
 • Devamsızlık sorunu olmamak
 • Disiplin kaydı olmamak
 • IB DP Koordinatörü’nün öğrenciyle kişisel görüşmesi sonucu programa devam edebileceğine dair onayının olması
 • Öğrenci ve veli tarafından, Diploma programına kayıt ile ilgili koşulları okuduklarını ve kabul ettiklerini belirten sözleşmenin imzalanması
 • Kayıt gerekliliklerinin yerine getirilmesi ve ücretlerin ödenmesi