* Tablodaki sayısal veriler yemeğin kalorisini göstermektedir.