Milli Savunma Bakanlığı Arşiv Müzesi’ne yaptığımız gezi sayesinde TITC dersinde görmekte olduğumuz I.Dünya Savaşı Cepheleri hakkında yazılmış olan birinci kaynakları inceleme fırsatı bulduk. O dönemlerde cephede Türk askerlerinin haberleşmek için kullandıkları, kendilerine özgü alfabeleriyle oluşturdukları şifreli telgraflar ilgimizi çekti.Yemen –Hicaz Cephesinde komutanların askerlere çekirge yemeleri için verdikleri talimatları ve çekirgenin nasıl yenilebileceği hakkında yazılmış olan yemek tariflerini görmek bizleri çok şaşırttı. Ayrıca gezinin en sonunda Atatürk adına hazırlanmış olan bir köşede Atatürk’ün farklı şekillerdeki imzalarının varolduğunu gördük.Gezinin sonunda müze görevlisi tarafından okunan Çanakkale şiiri çok etkileyici ve eğlenceliydi. Müzede kullanılan fotoğraflar, belgeler TITC dersinde öğrendiğimiz bilgilerin pekişmesi açısından oldukça yararlı oldu.
BiRCE SAÇAK –SEVİM EYLÜL KALE-ELİF ÖZGE DEMİR
(11-E Sınıfı Öğrencileri )