Dokuzuncu sınıf öğrencilerimize, lise ve üniversite yaşamlarında gerekli olan yaşamboyu kullanabilecekleri araştırma yöntem ve tekniklerini ile ilgili becerilerin kazandırılması için Uzman Kütüphaneci Ayşegül YAZAR tarafından, 14 Ekim – 22 Kasım  tarihleri arasında her bir sınıfa 7 saat bilgi okuryazarlığı dersi verildi. Bu derslerin amacı, öğrencilerin kütüphane ve kaynaklarını etkili şekilde kullanma, proje konularını seçebilme, gereksinim duydukları bilginin farkına varabilme, konuları ile ilgili farklı türdeki kaynaklara erişebilme, kaynaklardan aldıkları bilgileri proje başlıkları çerçevesinde sentezleyebilme, değerlendirebilme ve projelerini uluslararası standartta akademik dille yazabilme becerilerine sahip olmalarını sağlamaktır.

Öğrencilerin projelerini hazırlarken okul ve üniversite kütüphanesi koleksiyonundan yararlanmaları, farklı tür kaynaklar kullanmaları (basılı kitap, dergi, DVD, e-kitap, e-dergi ve veritabanları – Ebscohost, ScienceDirect, Prequest vb.), projelerini akdemik dille MLA 8 formatında yazmaları (metin içinde alıntı ve paraphrasing yapma, metin sonunda kaynakça hazırlama) gerekmektedir.

TARİH KONULAR
14-18  EKİM · Beyin Fırtınası-Grup Çalışması

· Akademik Dürüstlük Nedir?

· Akademik Dürüstlük ile ilgili temel kavramlar: Telif Hakkı,  Adil Kullanım Nedir, İntihal Nedir?

· Bilinçli ve Bilinçsiz intihal nedir?

· Web 2.0 ile ilgili intihal türleri nelerdir?

· İntihalden kaçınmak için nelere dikkat etmeliyiz?

21-25  EKİM ·  Kütüphane tanıtımı ve yerleşimi.

·  Kütüphane hizmetleri ( ödünç verme , referans hizmetleri, teknik hizmetler) ve kütüphane kuralları nelerdir?

·  Bilgi kaynağı türleri (basılı ve elektronik kaynaklar) nelerdir?

·  Kütüphanemizde bulunan bilgi kaynakları nelerdir (basılı, görsel işitsel, süreli yayınlar, veritabanları )?

·  Katalog nedir? Katalog taraması nasıl yapılır?

·  Sınıflama sistemi nedir? LC ve Dewey Sınıflama Sistemleri nedir?

·  Raflarda kullanılan renkler ve etiketlerin anlamları nelerdir?

21-25  EKİM · Başarılı bir ödev hazırlamak için “Büyük Bilişsel Altılı Modeli”ni kullanma. Bilgi Gereksinimini Tanımlama, Bilgi Arama Stratejileri Oluşturma , Bilginin Yerini Bulma ve Gerekli Bilgiyi Alma, Bilgiyi Kullanma, Sentezleme, Değerlendirme

· 5N-1K yöntemi ile konu genişletme ve daraltma? Alt ve ana konu başlıklarını belirleme?

· Bir araştırma- proje ödevinde bulunması gereken bölümler?

28 EKİM – 1 KASIM · Kaynakça-Bibliografya nedir?

· MLA’in sekizinci basımına ve kaynak türlerine göre kaynakça oluşturma?

· Kaynakça hazırlamaya yarayan Atıf üreteçleri nelerdir? Nasıl kullanılır?

· Grup çalışması

11- 15 KASIM ·  Okulumuzda kullanılan uluslararası araştırma yazım standartı “MLA 8th” nedir?

·  Araştırma ve proje ödevlerinde yararlanılan kaynaklar metin içinde ve sonunda nasıl gösterilecek?

·  Alıntı ve paraphrasing nedir? Kısa, uzun ve dolaylı alıntı nedir? Tablo, grafik, resim gibi görseller nasıl gösterilir?

·  Bireysel çalışma – Uygulama

 

18-22  KASIM

 

·  Online veritabanları nedir?

·  Anahtar kelime nasıl seçilir?  Booelan opeartörleri nelerdir?

·  Nasıl tarama yapılır?

·  Uygulama

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANESİ EĞİTİMİ Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi ile iletişime geçilerek planlama yapılacaktır.

 

previous arrow
next arrow
Slider