Değerli Velilerimiz,

 

İDV Özel Bilkent Lisesi 2019-2020 Öğretim yılı Okul Aile Birliği Olağan Genel Kurul toplantısı 9 Ekim Çarşamba günü saat 12.30’da okulumuz toplantı salonunda gerçekleştirilecektir.

 

Aşağıdaki gündem maddelerinin görüşüleceği ilk toplantıda çoğunluk sağlanamaması durumunda aynı yer ve saatte 11 Ekim Cuma 2019 tarihinde çoğunluk aranmaksızın toplanılacaktır.

 

Katılımınızı önemle rica ederiz.

Saygılarımızla,

 

 

Nilay Esra İnaloğlu                                   Aykut İnan İşeri

OAB Başkanı                                               Okul Müdürü

 

Gündem:

1-Açılış konuşması, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

2-Yoklama ve Geçici Başkanlık Divanı seçimi

3-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun sunulması

4-Denetleme Kurulunun Raporunun okunması

5-Yönetim Kurulunun ibrası

6- Denetleme Kurulunun ibrası

7-Yeni Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun seçimi

8- Dilek, öneri ve kapanış