1. SINIF TARİH DERSİ SINAV KONULARI

 

*XX.YÜZYILDA OSMANLI

(Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları , I. Dünya Savaşı )

 

*DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN TOPLUM VE DEVLET İLİŞKİLERİ

-Fransız İhtilali, 1830-1848 İhtilalleri

-Kapitalizm, Liberalizm , Komünizm, Sosyalizm

-Osmanlı Devleti’nde Eğitim

-Osmanlı’yı Kurtarmaya Yönelik Fikir Akımları

-Osmanlı Demokratikleşme Hareketleri (Sened-i İttifak , Tanzimat Fermanı , Islahat Fermanı , I. Meşrutiyet, II. Meşrutiyet )

Not: Öğrenciler Ders notu sayfa 17’ye kadar sorumludur.

NOT: Öğrenciler tüm alt başlıklardan sorumludur.

 

 


 

 1. SINIFLAR II. DÖNEM 2. SEÇMELİ FİZİK SINAV KAPSAMI

OPTİK

4.4. DÜZLEM AYNA

 • Düzlem Aynada Görüntü Oluşumu

4.5. KÜRESEL AYNALAR

 • Küresel Aynalarda Odak Noktası, Merkez, Tepe Noktası ve Asal Eksen Kavramları
 • Küresel Aynalarda Görüntü Oluşumu ve Özellikleri

4.6. KIRILMA

 • Işığın Kırılmasının Su Dalgalarında Kırılma Olayı ile İlişkisi
 • Işığın Tam Yansıması Olayının ve Sınır Açısının Analizi
 • Farklı Ortamda Bulunan Bir Cismin Görünür Uzaklığını Etkileyen Sebepler

4.7. MERCEKLER

 • Merceklerin Özellikleri ve Mercek Çeşitleri
 • Merceklerin Oluşturduğu Görüntünün Özellikleri

4.8. PRİZMALAR

 • Işık Prizmalarının Özellikleri

4.9. RENK

 • Cisimlerin Renkli Görülmesinin Sebepleri

MEB 10. SINIF FİZİK KİTABI Sayfa 207-266

 

 1. SINIFLAR II. DÖNEM 2.FİZİK SINAV KAPSAMI

 

ÜNİTE 4 – ENERJİ

ÜNİTE 5 – ISI VE SICAKLIK

***MEB 9. Sınıf Fizik kitabı sayfa 164 – 263

 

 

 

 1. SINIFLAR II. DÖNEM 2.FİZİK SINAV KAPSAMI

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ

2.1. BASINÇ

 • Basınç ve Basınç Kuvveti Kavramlarının Katı, Durgun Sıvılarda Bağlı Olduğu Değişkenler
 • Akışkanlarda Akış Sürati ile Akışkan Basıncı Arasındaki İlişki

 

2.2. KALDIRMA KUVVETİ

 • Durgun Akışkanların Cisimlere Uyguladığı Kaldırma Kuvveti
 • Kaldırma Kuvvetinin Günlük Hayattaki Yeri

MEB 10. SINIF FİZİK KİTABI SAYFA 69 – 112

 

10 PRE-IB TERM II 2ND EXAM

Pressure (Solid, Liquid, Gas)

Buoyant Force

 

 1. SINIFLAR II. DÖNEM 2. SEÇMELİ FİZİK SINAV KAPSAMI

 

Elektrik ve Manyetizma

2.1 Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan

2.2 Elektriksel Potansiyel

2.3 Düzgün Elektrik Alan ve Sığa

2.4 Manyetik ve Elektromanyetik İndüklenme

**Meb 257-335 sayfalar

 

 

 

 

11IB PHYSICS HL TERM II 2ND EXAM

CIRCULAR MOTION

GRAVITATION

THERMAL PHYSICS

WAVE (SHM, Doppler, Diffraction, Interference)

 

11IB PHYSICS SL TERM II 2ND EXAM

TOPIC 3 : THERMAL PHYSICS

TOPIC 6: CIRCULAR MOTION AND GRAVITATION

TOPIC 2: MECHANICS

 


 1. SINIFLAR II. DÖNEM II. KİMYA YAZILISI KONULARI
 • ÜNİTE 2 ATOM VE PERİYODİK SİSTEM
 • Bölüm 1. Atom modelleri
 • Bölüm 2. Atomun yapısı
 • Bölüm 3. Periyodik Sistem
 • ÜNİTE 3 KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER
 • Bölüm 1. Kimyasal Tür
 • Bölüm 2. Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması
 • Bölüm3. Güçlü Etkileşimler: (İyonik Bağ, Kovalent Bağ ve İyonik, Kovalent Bağlı Bileşiklerin Adlandırılması)
 • Bölüm 4. Zayıf Etkileşimler
 • Bölüm 5. Fiziksel ve Kimyasal Değişimler
 • ÜNİTE 4. MADDENİN HALLERİ
 • Bölüm 1. Maddenin Fiziksel Halleri
 • Bölüm 2. Katılar
 • Bölüm 3. Sıvılar
 • Bölüm 4. Gazlar
 • Bölüm 5. Plazma
 • ÜNİTE 5. DOĞA VE KİMYA
 • Bölüm 1. Su ve Hayat
 • Bölüm 2. Çevre Kimyası

 

  10 A/B ŞUBELERİ  KİMYA DERSİ 2.SINAV KONULARI

Ünite 2- Karışımlar                                                                                                                                                   1.Bölüm- Homojen ve heterojen karışımlar

 • Heterojen karışımlar ve heterojen karışımların sınıflandırılması.
 • Homojen karışımlar ve homojen karışımların(çözeltilerin) sınıflandırılması.

2.Bölüm- Ayırma ve saflaştırma teknikleri

 • Erime noktaları farkı ile karışımları ayırma,Mıknatıs ile ayırma,Tanecik boyutundan yararlanarak ayırma(eleme,süzme,diyaliz), yoğunluk farkından yararlanarak ayırma(yüzdürme,ayırma hunisi, kaynama noktaları farkı ile ayırma(basit damıtma,ayrımsal damıtma),çözünürlük farkından yararlanarak ayırma(özütleme,kristallendirme,ayrımsal kristallendirme).

Ünite 3- Asitler,Bazlar ve Tuzlar                                                                                                                     1.Bölüm-Asitler ve Bazlar

 • Asitler-asitlerin özellikleri,bazlar-bazların özellikleri,indikatörler, pH kavramı.
 • Metal ve ametal oksitlerin asitliği ve bazlığı.

2.Bölüm- Asitlerin ve bazların tepkimeleri

 • Nötralleşme tepkimeleri.
 • Asitlerin aktif metallerle tepkimeleri.
 • Asitlerin yarısoy metallerle tepkimeleri.
 • Asitlerin soy metallerle tepkimeleri.
 • Amfoter metallerin asitlerle
 • Asitlerin metal karbonatlarla tepkimeleri.

3.Bölüm- Hayatımızda asitler ve Bazlar

 • Asit yağmurları ve asit yağmurlarının çevreye etkisi.
 • Asitler ve bazlarla çalışırken alınması gereken önlemler.

4.Bölüm-Tuzlar

 • Sodyum klorür ve kullanım alanları.
 • Sodyum karbonat ve kullanım alanları.
 • Sodyum bikarbonat ve kullanım alanları.
 • Kalsiyum karbonat ve kullanım alanları.
 • Amonyum klorür ve kullanım alanları.

Ünite 4-Kimya heryerde

1.Bölüm-Yaygın günlük hayat kimyasalları

 • Temizlik maddeleri- sabunun yapısı ve kiri temizleme mekanizması.
 • Polimerler ve polimerleşme.
 • Bazı polimerlerin adı ve kullanım alanları.

10 PRE-IB( C/D/E) ŞUBELERİ KİMYA DERSİ 2.SINAV KONULARI

Unit 2 – Mixtures

Part 1 – Homogeneous and heterogeneous mixtures

 • Heterogeneous mixtures. Classification of heterogeneous mixtures .
 • Homogenous mixtures (solutions).Classification of homogeneous mixtures .

Part 2 – Separation of mixtures

 • Separation of the mixture with the difference of melting points, Separation by magnet, Separation by using the particle size (sieving, filtering, dialysis), separation by using the density difference (floatation, separatory funnel, separation with the difference of boiling points (simple distillation, fractional distillation), separation by using solubility (extraction, crystallization, differential crystallization).

 

Unit 3- Acids, bases and salts

Part 1- Acids and bases

 • Properties of acids and bases, indicators, pH of the acids and bases.
 • Oxides ,acidic oxides and basic oxides.

Part 2-Reactions of acids and bases

 • Neutralization reactions.
 • Reactions of acids with active metals.
 • Reactions of acids with semi noble gases and noble metals.
 • Reactions of acids with carbonates.
 • Reactions of acids with amphoteric metals.

Part 3- Importance of acids and bases for health, industry and the environment

 • Acid precipitation(acid rain) and effect of acid rains on environment.

· Health and safety precautions when working with acids and bases.Part 4- Commonly used salts and their usages· Sodium chloride and uses.· Sodium carbonate and uses.· Sodium bicarbonate and uses.· Calcium carbonate and uses.· Ammonium chloride and uses. Unit 4- Chemistry is everywherePart 1-Commonly daily life chemicals· Properties of cleaning substances – Soap, cleaning action of soap( how soap works?)· Polymers-polimerization-uses of some polymers.

11-B ŞUBESİ KİMYA DERSİ 2.SINAV KONULARI

4.Ünite:Kimyasal tepkimelerde enerji

1.Bölüm-Tepkimelerde ısı değişimi-Endotermik ve ekzotermik tepkimeler.

2.Bölüm- Oluşum entalpisi-oluşum entalpisi hesaplamaları ve Potansiyel enerji-tepkime koordinatı grafiği.

3.Bölüm- Bağ enerjileri- bağ enejileri hesaplaması.

4.Bölüm-Tepkime ısılarının toplanabilirliği-Hess yasası hesaplamaları.

5.Ünite:Kimyasal tepkimelerde hız

1.Bölüm- Tepkime hızları-Çarpışma teorisi, Aktifleşme enerjisi , Potansiyel enerji-tepkime koordinatı grafiği, tepkime hızı hesaplamaları.

2.Bölüm- Tepkime hızını etkileyen faktörler-Tek basamaklı tepkimelerde hız bağıntısı-Mekanizmalı tepkimelerde hız bağıntısı,Deneylerle hız denklemi bulma,Madde cinsinin tepkime hızına etkisi, derişimin etkisi, sıcaklığın etkisi,Katalizörün etkisi.

6.Ünite-Kimyasal tepkimelerde denge

1.Bölüm:Kimyasal denge-Denge bağıntısı, denge hesaplamaları, denge kesri ,denge sabitleri arasındaki ilişki.                                                                                                                                                                              2.Bölüm: Dengeyi etkileyen faktörler-Le Chatelier ilkesi,madde-ekleme ve çıkarma, basıncın dengeye etkisi, sıcaklığın dengeye etkisi,katalizörün etkisi.

3.Bölüm: Sulu çözelti dengeleri(asit-baz)- Suyun iyonlaşma sabiti, pH ve pOH kavramları ve hesaplamaları, Kuvvetli asitler ve kuvvetli bazlarda pH ve pOH hesaplamaları.

11 IB SL 2nd CHEMISTRY EXAM

 • Topic 1: Stoichiometry
 • Topic 2: Atomic Structure
 • Topic 3: Periodicity
 • Topic 4:Chemical bonding and structure
 • Topic 5:Energetics
 • Topic 6:Chemical kinetics
 • Topic 7:Equilibrium

11 IB HL 2nd CHEMISTRY EXAM

 • Topic 1: Stoichiometry
 • Topic 2/12: Atomic Structure
 • Topic 3/13: Periodicity
 • Topic 4/14 Chemical Bonding
 • Topic 5/15 Energetics
 • Topic 6/16 Chemical Kinetics

 


 1. sınıf ikinci biyoloji sınavı konuları aşağıdaki gibidir:
 • Eşeye bağlı kalıtım
 • Kromozom sayısındaki değişiklikler (Kromozomlarda ayrılmama)
 • Ekolojik kavramlar
 • Çevreye etki eden faktörler
 • Canlıların yaşama ve beslenme şekilleri
 • Besin zincirleri
 • Besin ağı

 

Grade 10 biology second exam topics are as follows:

 • Sex-linked inheritance
 • Changes in chromosome number (Non-disjunction in chromosomes)
 • Ecology terminology
 • Factors affecting the environment
 • How do organisms get their food (autotrophs,heterotrophs, both autotrophs and heterotrophs)
 • Food chains
 • Food web

12 Haziran 9. Sınıflar  Tarih Dersi Sınav Konuları
Konular Kaynaklar
·         Orta Çağ’da farklı kıtalardan farklı devletler ve sistemler: Feodalite, Bizans, Moğollar, Sasaniler

·         Orta Çağ Devletleri siyasi, sosyal, hukuk, askeri alanlarda karşılaştırma

·         Orta Çağ’da kullanılan ticaret yolları: Kral Yolu, İpek Yolu, Baharat Yolu

·         Orta Çağ’da İlk Türk Devletleri ve kültür-uygarlık özellikleri: Asya Hun Devleti, Kavimler Göçü, Avrupa Hun Devleti, Köktürk Devleti, Uygur Devleti

·         9. Sınıf Tarih MEB Kitabı

·         3. kitapçığımız, etkinlikler ve harita çalışmaları

·         Moodle’a eklenen video, sunum, etkinlikler

·         Öğrenciler tüm alt başlıklardan sorumludur.

·         Klasik bir sınavdır, sınavda kitap kullanılmayacaktır.

 

12 Haziran 10. Sınıflar Tarih Dersi Sınav Konuları
Konular Kaynaklar
·         Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi padişahları ve önemli siyasi olayları

·         Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi denizlerde gelişmeler

·         Osmanlı Devleti siyasi ve toplumsal yapı özellikleri: Askeri ve reaya gruplarının bütünü (Eyalet ve Kapıkulu askerleri, Divanı Hümayun üyeleri, Lonca sistemi vb.)

·         Oral Sander Anka’nın Yükselişi ve Düşüşü

·         10. Sınıf Tarih MEB Kitabı

·         3. ve 4. kitapçıklar

·         Moodle’a eklenen video, sunum, etkinlik kağıtları vb.

·         Öğrenciler tüm alt başlıklardan sorumludur.

·         Klasik bir sınavdır, sınavda kitap kullanılmayacaktır.

 

10 Haziran 10. Sınıflar Seçmeli Uluslararası İlişkiler Dersi Sınav Konuları
Konular Kaynaklar
·         Uluslararası Örgütler

·         İnsani Problemler

·         II. Dünya Savaşı ve sonrası

·         Uluslararası İlişkiler MEB Kitabı

·         Dağıtılan not ve etkinlik kağıtları

·         Moodle’a yüklenen sunum, video, etkinlik kağıtları


They are the topics for the French exam on Tuesday 11th June.

– Sports

– Advantages and disadvantages of doing sports (including reasons and

opinions)

– Verbs: jouer and faire (jouer au/à la/aux) faire (du/de la/des)

– Future tense and resolutions (what you w ill do to improve your health

and lifestyle)

– Les Jeux Olympiques

– Sportsmen and Sportswomen – basic personal information (like the

research homework you did)

– Exercise routine actions and verbs (using the -ez imperative ending)

The exam will consist of reading, writing and grammar. Bonne chance!

grade 10 French

Future Plans and Ambitions

– Simple Future Tense (regular and Irregular verbs)

– Time Phrases and Sentence Starters to use with the Simple Future Tense

 

There will be grammar, reading and writing sections in the exam, so please make sure that you study the topics very carefully. Bonne chance!