12. Sınıf inkılap Tarihi Dersi Konuları

-Soğuk Savaş Dönemi ABD ve SSCB Politikaları
-1960-1980 Arası Türk İç Siyaseti
-Vietnam Savaşı

Not: Öğrenciler ders notlarından ve ders içinde yapılan etkinliklerde sorumludur.


  1. SINIF COĞRAFYA DERSİ 2. DÖNEM 2. SINAV KONULARI

 

  1. Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerin Ekonomik Özellikleri
  2. Ülkelerin Bölgesel ve Küresel Ölçekte Doğal Kaynak Potansiyeli
  3. Çevre ve Toplum

 

Kaynaklar: Ders kitabı ve etkinlik kâğıtları