Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik programları , Erasmus + KA229 – School Exchange Partnership Programı kapsamında, ‘‘Motion in the Science Ocean (MISO) ’’ başlıklı projemiz Eylül 2018 – Ağustos 2020 tarihleri arasında yürütülecektir. 6 ortaklı projemizde Türkiye, Almanya, İspanya, Norveç, Romanya ve Portekiz yer alacaktır.
Projenin genel amacı STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) eğitiminin Fen eğitimine olan katkılarını ortaya koymak ve öğrencilerin bu konudaki motivasyonlarını artırmaktır. Ayrıca tüm proje katılımcılarının dünyada sürdürülebilir kalkınma için farkındalıklarını artırmak projenin temel amaçları arasında yer almaktadır.
Proje kapsamında ilk çalışma toplantısı okulumuzda 11-16 Kasım 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Bu çalışma kapsamında proje ortağı ülkelerden 28 öğrenci ve 14 öğretmen okulumuzu ziyaret edecektir. Diğer çalışma toplantıları sırasıyla Portekiz, Almanya, İspanya, Romanya ve Norveç’te yapılacaktır.