10. SINIF FELSEFE DERSİ SINAV KAPSAMI

FELSEFEYİ TANIMA

FELSEFENİN ANLAMI

DÜŞÜNMENİN ÖNEMİ VE GEREKLİLİĞİ

FELSEFE TERİMİ

FELSEFE TANIMLARI

FELSEFİ DÜŞÜNCE

FELSEFİ DÜŞÜNCENİN ORTAYA ÇIKIŞI

FELSEFİ DÜŞÜNCENİN ÖZELLİKLERİ

FELSEFENİN İNSAN VE TOPLUM HAYATINDAKİ ROLÜ

FELSEFENİN BİREYSEL VE TOPLUMSAL İŞLEVLERİ


9. ve 10. sınıflar İngilizce Dersi I. Sınav Konuları:

9. sınıf Phase 3: Dinleme sınavı. Dinledikleri konu hakkında çoktan seçmeli ve açık uçlu sorular cevaplayacaklar. Moodle üzerinden paylaşacağımız ses dosyası ve sınava benzer soruları sınav öncesinde deneyip alıştırma yapabilirler.

10. sınıf Phase 1: Dinleme sınavı. Dinledikleri konu hakkında çoktan seçmeli ve açık uçlu sorular cevaplayacaklar. Moodle üzerinden paylaşacağımız ses dosyası ve sınava benzer soruları sınav öncesinde deneyip alıştırma yapabilirler.

9. sınıf Phase 4: “Wonder” eserinden bir alıntı üzerine tez cümlesi, açıklamalar ve alıntılar yaparak paragraf yazma.”Wonder” hakkında anlama ve tartışma soruları cevaplama.

10. sınıf Phase 4: Tuesdays with Morrie, 1.-8. kısımlar ve 7th Tuesday Class dahil.

10. sınıf Phase 5: “Things Fall Apart” konular, tartışma soruları ve edebi terimler.


9. ve 10. Sınıf Seçmeli Bilgisayar Bilimi Dersi Sınav Konuları

Python programı yazım kuralları

Kullanıcıdan veri girme yöntemi Örnek; isim = input(“Adınızı giriniz:”)

Değişken tanımlama kuralları Örnek; sayı = 50, sayı2 = 89.7

Küme tanımlama ve kuralları Örnek; isimler= [“Ali”,”Ahmet”,…”Hüseyin”]

If yapısı

Döngü işlemleri (for ve while anahtar kelimesi ile)

For döngüsü ile matematiksel işlemler. Örneğin; 100’e kadar olan çift doğal sayıların toplamı

toplam = 0

for sayaç in range(0,100,2):

toplam = toplam + sayaç

print(toplam)

Algoritmik düşünme: küme içerisinden en küçük veya en büyük elemanı bulma algoritması, seçmeli sıralama, eklemeli sıralama ve kabarcık sıralama algoritmaları, asal sayı bulma algoritması, faktoriel algoritması


11. SINIF PSİKOLOJİ SINAV KONULARI

– Psikolojinin Tanımı , Konusu

– Psikolojinin Bilim Olma Süreci

– Davranış ve Türleri

– Psikolojide Yaklaşımlar

 • Yapısalcılık
 • İşlevselcilik
 • Bütüncül Yaklaşım
 • Davranışçı Yaklaşım
 • Psikanalitik Yaklaşım
 • Hümanistik Yaklaşım

Fizik

9. Sınıf: 

 • Fizik Bilimi
 • Fiziğin Tanımı ve Önemi
 • Fiziğin Alt Dalları
 • Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi
 • Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması
 • Fizik ve Bilim Araştırma Merkezleri
 • Madde ve Özkütle
 • Kütle
 • Hacim
 • MEB kitabı sayfa 74’e kadar.

10. Sınıf

 • Elektrik Yükleri
 • Elektrikle Yüklenme Çeşitleri
 • Elektroskop
 • İletken ve Yalıtkanlarda Yük Dağılımı
 • Topraklama
 • Coulomb Kuvveti
 • Elektrik Alan

11. Sınıf

 • Vektörler
 • Bağıl Hareket
 • Newton’ın Hareket Yasaları

12. Sınıf

 • Düzgün Çembersel Hareket
 • Dönerek Öteleme Hareketi
 • Açısal Momentum
 • Kütle Çekim Kuvveti
 • Kepler Kanunları
 • Basit Harmonik Hareket

                                        11IB SINIFLARI TDE DERSİ I. SINAV KONULARI

 1. ROMANTİZM-REALİZM AKIMLARI S.22-23 MEB TDE KİTABI
 2. Öykü –Öykü türleri-Dünya Edebiyatında Öykü-Türk Edebiyatında Öykü : DAĞITILAN KAĞIDIN TAMAMI
 3. Yaprak Dökümü
 4. Muhteşem Gatsby
 5. Uğultulu Tepeler
 6. Afrikalı Leo

                                   11.SINIF ULUSLARARASI İLİŞKİLER SINAV  KONULARI

 

KONULAR

 

UYGULAMALAR

 

 

1.ÜNİTE:ULUSLARARASI İLİŞKİLERE GİRİŞ

 

A.ULUSLARARASI İLŞKİLERİN FARKLI ANLAMLARI

B.ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİLİM DALININ İNCELEME ALANLARI

C.ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE ÜÇ TEMEL YAKLAŞIM (İdealizm, Realizm , Plüralizm )

 

2. ÜNİTE :ULUSLARASI İLİŞKİLERDE AKTÖRLER -MUSSOLİNİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETKİNLİKLER

ULUSLARARASI DERS KİTABI,MEB (12-24 sayfaları arası )

 


                                    11. SINIF TARİH DERSİ SINAV KONULARI

 

KONULAR

 

UYGULAMALAR

 

 

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DERS NOTLARI

 

ETKİNLİKLER (Erhan Afyoncu’nun Osmanlı tarihi kitabından etkinlik yapılan sayfalar )

 

TARİH DERS KİTABI,MEB (sayfa 12-25 arası

sayfa 43-50 arası

sayfa 74-75           )

 


10 PRE-IB SINIFLARI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ 1. YAZILI SINAVI

Sınav Konuları

Giriş Ünitesi: Edebiyat-tarih-din ilişkisi, edebiyat tarihi
Türk Edebiyatı’nın Dönemleri ve dönemlere ayrılmasındaki ölçütler
Türklerin kullandığı alfabeler
Ünite 1: HİKAYE
Dede Korkut Hikayeleri (Belirlenen 5 tanesi)
Türk Edebiyatında Hikayenin Gelişimi: İslamiyet Etkisinde Türk Edebiyatı: Geçiş Dönemi: Dede Korkut Hikayeleri-  Halk Edebiyatı: Halk hikayeleri- Divan Edebiyatı: Mesnevi-Batı Etkisindeki Türk Edebiyatı: Tanzimat Dönemi Hikayeciliği-Milli Edebiyat Dönemi Hikayesi
Hikaye Çeşitleri
“Dönüşüm” Kafka
Fiilimsiler


KLASSEN PRÜFUNGSTHEMEN (1.SEMESTER, 1.PRÜFUNG)

A) GRAMMATIK

1) Präpositionen in Sätzen ergänzen (in, an, auf,unter, zwischen, über, neben, hinter, vor) (cümlelerdeki boşlukları resme göre uygun edat ile tamamlamak)

z.B.:           Der Ball ist  ___________  dem Tisch.

 

2) Trennbare Verben in Sätzen ergänzen (cümlelerdeki boşlukları ayrılabilen fiili  çekileyerek tamamlamak)

z.B.:    Meine Mutter  ___________  das Fenster  __________.  (zumachen)

Der Unterricht  ___________ um 14.00 Uhr  ________. (aufhören)

 

3) Possessivartikel in Sätzen markieren: mein, dein, sein,… (cümlelerdeki  uygun iyelik-sahiplik zamirlerini  “mein, dein, sein,… işaretlemek)

z.B.: Martin  holt      sein / seine         Schwester vom Kindergarten ab.

Wir nehmen am Wochenende       unsere / unser         Oma mit ins Kino.

NOT: Possessivartikel: ich → mein/meine

Du →dein/deine

er→ sein/seine

sie→ihr/ihre

es→ sein/seine

wir→ unser/unsere

ihr→euer/eure

sie→ ihr/ihre

Sie→Ihr/Ihre

4) Uhrzeiten offiziell-inoffiziell zuordnen (saatleri analog ve digital olarak eşleştirmek)

B) VOKABEL (Sözcük bölümü) (Tüm kelime kağıtlarından ortaya karışık, ama kolay olacak, merak etmeyin J )

C) LESEVERSTEHEN (okuduğunu anlama bölümü) → (Dialogları eşleştirmek)

D) SCHREIBEN (yazma bölümü)


9. Sınıf Coğrafya Dersi 1. Dönem 1. Yazılı konuları aşağıdaki gibidir.

– İnsan -Doğa Etkileşimi

-Coğrafya Ve Bölümleri- Yardımcı Bilimler

-Konum Ve Çeşitleri

-Türkiye Konum Özellikleri

-Paralel Ve Meridyen Özellikleri

-Yerel Saat Hesaplamaları


9. SINIFLAR TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ 1. DÖNEM 1. SINAV KONU KAPSAMI

1. METİNLERİN SINIFLANDIRILMASI

2. EDEBİYATIN DİĞER BİLİMLERLE İLİŞKİSİ

3. İLETİŞİM ÖGELERİ

4. DİLİN İŞLEVLERİ

5. ANLATIM BİÇİMLERİ

6. HİKAYE – HİKAYENİN UNSURLARI (ZAMAN,MEKAN, KARAKTER, BAKIŞ AÇISI VS.)

7. HİKAYENİN TARİHİ VE TÜRLERİ

8. DEĞERLER


Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü

KİŞİSEL VE TOPLUMSAL SAĞLIK
ÇEVRESEL ETMENLERİN KİŞİ VE TOPLUM SAĞLIĞINA ETKİLERİ
SAĞLIK HİZMETLERİNDEN YARARLANMA YOLLARI
AKILCI İLAÇ KULLANIMI
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI /
BULAŞICI HASTALIKLARDAN KORUNMA YOLLARI


10.sınıf TDE sınav kapsamı

1.Edebiyatın tarih ve din ile ilişkisi
2.Türk dilinin tarihi gelişimi
3.Dede Korkut hikayeleri
4.Mesnevi-halk hikayesi-Tanzimat ve Milli edebiyat dönemlerinde hikaye
5.Fiilimsiler
6.Yazım kuralları

11. KLASSEN PRÜFUNGSTHEMEN (11A,11B,11C,11D) (1.SEMESTER, 1.PRÜFUNG)
A) GRAMMATIK

1) Verben konjugieren (fiilleri verilen cümle içerisinde özneye göre çekimlemek)

z.B. Mein Bruder  _____________  die Antwort auf diese Frage nicht. (wissen)

 • ___________  ihr in Berlin oder in Hamburg? (sein)

ᵒ  Wir  ___________  in Hamburg.

2) Sätze mit trennbaren Verben bilden (ayrılabilen fiilerin de olduğu karışık sözcüklerden cümle oluşturmak)

z.B.  mitgehen  – deine Mutter – heute Abend – ins Theater – ?

→      Geht deine Mutter heute Abend ins Theater mit ?

einladen – meine Freunde – zum Essen  – am Wochenende – ich

→     Ich lade am Wochenende meine Freunde zum Essen ein .

3) Possessivartikel je nach dem Subjekt in Klammern ergänzen: mein, dein, sein,… (iyelik-sahiplik zamirlerini parantez içerisinde verilen zamire göre tamamlamak)

z.B.  Spielt  __________ (du) Hund mit dem Ball?

Hanna holt   __________  (sie) Schwester vom Kindergarten ab.

B) VOKABEL ( W-H 6) (6 numaralı kelime kağıdı)

C) Leseverstehen ( okuduğunu anlama bölümü)

D) Schreiben (yazma bölümü)


COĞRAFYA DERSİ  10. SINIF 1. DÖNEM 1. SINAV KONULARI

DÜNYA’NIN YAPISI VE OLUŞUM SÜRECİ

– Dünya’nın  tektonik oluşumu, iç yapısı

–  Levha tektoniği,

–  Jeolojik zamanlar

–  İç kuvvetler, Türkiye’de İç kuvvetler

–  Kayaçlar