İlgi yetenek beceri ve iş değerlerini ölçmede, alanda önemli ölçeklerden biri olan ” Mesleki tercih Envanteri” 26-30 Mart 2018 tarihindeki rehberlik derslerinde tüm 10. sınıf öğrencilerimize uygulanmıştır.

Test sonrasında öğrencilerimize 10 meslek önerilirken aynı zamanda yaklaşık 17-19 sayfalık bir değerlendirme raporu da hazırlanmıştır.

Gerek rehberlik derslerinde gerekse bireysel görüşmelerde test sonuçları ele alınmaya devam edilecektir. Veli ve öğrencilerimizden test sonuçlarını daha detaylı ele almak isteyenlere, 10. sınıf Psikolojik Danışmanı Nazan Sirel ile iletişime geçmelerini öneririz.

Saygılarımızla
ÖBL Psikolojik Danışma ve REhberlik Servisi