“İnsan olarak yaşayabilmek için hava, su gibi doğal koşullar arasında eğitim öğretim ve kültür de bulunacaktır.” –Hasan Ali Yücel

“Çağımıza Yön Veren Değerler” teması kapsamında, Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel Anadolu Lisesi’nde, “aklıyla batıda, gönlüyle doğuda olan düşünce adamı”olarak nitelendirilen Hasan Ali Yücel ve İsmail Hakkı Tonguç hakında bir sunum yaptık.

11.Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi öğrencileri olarak Tarih öğretmenimiz Ayla Koçak’ın rehberliğinde; Atatürk’ün hedeflediği çağdaş eğitim sistemine ulaşmak amacıyla gerçekleştirdiği devrimlerin, Hasan Ali Yücel ve İsmail Hakkı Tonguç tarafından devam ettirildiğini farkettik.  Sunumumuzda sorgulayan, eleştiren, araştırmaya açık bireyler yetiştirmeyi amaçlayan; Hasan Ali Yücel ve İsmail Hakkı Tonguç önderliğinde 1940’ta kurulan  Köy Enstitülerine yer vererek geçmişten günümüze ülkemizin değişen eğitim koşullarını analiz ettik. Mezun olmanın gereklilikleri arasında bir yıl içerisinde 25 dünya klasiğini okumak, Shakespeare’ in oyunlarını sahnelemek ve en az bir enstrümanı çalmayı öğrenmek gibi hem edebiyat, hem sanat, hem de bilim dalını kaplayan öğeler bulunması dikkatimizi çekti . Araştırmalarımız sırasında keşfettiğimiz kitap, film, belgesel önerilerine ve  okulumuzda konumuz ile ilgili yaptığımız röportaja sunumumuzda yer vererek farklı okullardan bir araya gelen öğrencilerde  farkındalık yaratmayı amaçladık.

Ece Esin – 11F,  Ece Naz Ertunç, Cevriye Akdaş – 11E, Kutay Kıprızlı – 11B

ArrowArrow
Slider