SINIF SINAV KAPSAMI KAYNAKLAR
11.SINIF Türkiye’nin Madenleri Ve Enerji Kaynakları

Türkiye’de Doğal Afetler

Kültürü Oluşturan Unsurlar ve Türk Kültürü

Ülkeler ve Bölgeler Arasındaki Ticaret

 

Ders kitabı, defter, çalışma kağıtları, testler
12. SINIF Türkiye’nin  Jeopolitik Konumu

Türkiye’nin Üye Olduğu Bölgesel ve Küresel  Kuruluşlar

Ülkelerin Gelimişlik Seviyeleri ,  Kanada ve Endonezya

Doğal Kaynakların Bölgesel ve Küresel Etkileri; Norveç,  Suudi Arabistan, Brezilya

Enerji  Taşımacılığı

 

Ders kitabı, defter, çalışma kağıtları, testler