1. Deneylerde kullanılan laboratuvar malzemelerinin şekilleri ve isimleri -1 soru
  2. Deneylerde kullanılan kimyasal maddelerin formüllerini yazabilme ve formülleri verilen bileşiklerin adlandırmasını yapabilme-1 soru
  3. Katı maddeden çözelti hazırlamak için gerekli olan hesaplamalar (mol hesaplama, molarite yani derişim hesaplama)-2 soru
  4. Sıvı maddeden çözelti hazırlamak için gerekli olan hesaplamalar (molarite hesaplama)-1 soru
  5. Deney 1- 13. Deneyler arasında yaptığımız bir deney ile ilgili soru(açığa çıkan ısı miktarını hesaplama, hess yasası, tepkime türleri)-1 soru

M=n/V                 n=m/MA         Q=mxcx ∆T         formüllerinin kullanımına dikkat ediniz.